?יש לך בןגי בארון

| 6 comments


So, this ad took me a minute to get. But, once it clicked, I liked it.

Also, I'm a big fan of Lürzer's International Archive. When I'm rich and settled, I'll probably subscribe to it personally. Yes, it is that cool.

6 comments:

Robert B said...

Not to nitpick, but isn't it called "coming out of the closet", not "disassembling the closet"?

alea said...

[kɹeɪ̯ɡ̊]
חבל או כול הכבוד(אני לא בטוח אם זה טוב או רע)

Robert:

I think the implicature is that, if there's no closet to be had, one cannot hide therein. Though, I may start using "he disassembled the closet".

[kɹeɪ̯ɡ̊] said...

אתה לא יודע אם זה טוב או רע להיות בארון?

התכונתי אין לי בן גי בארון

alea said...

לא, ליהיות חץ מארון זה טוב

(ah! Hebrew fail!), I'm just not sure if lacking Bengay is a good thing... :)

Post a Comment